Orkuvakt MainManager

Hækkanir á heitu vatni

Núna um áramótin voru gerðar breytingar á virðisaukaskattþrepi fyrir heitt vatn þar sem þrepið var hækkað úr 7% upp í 11%. Það á hinsvegar ekki við um verð á köldu vatni þar sem það er undanþegið virðisaukaskatti. Fyrir snjóbræðslur með sér rennslismælir mun virðisaukaþrepið lækka niður í 24% sem hefur verið 25,5% síðustu ár. Hækkunin á virðisaukaskattþrepi og gjaldskrám koma til með að haf áhrif á kostnað einstaklinga og sér í lægi fyrirtæki sem nota töluverða orku til upphitunar og framleiðslu.

Dæmi um verðhækkun fyrir fyrirtæki

Ef við tökum sem dæmi fyrirtæki  á höfuðborgarsvæðinu sem notar að meðaltali 15.000 m3 á ári af heitu vatni til upphitunar og eigin nota, þá er hækkunin um 4,5% á ári eða hækkun um 94.000 kr. á ári. Orkuframleiðandinn sem hækkar mest af þeim þremur sem voru fyrir valinu er Hitaveita Suðurnesja sem hækkar um 7,1% miðað við árið áður.

Hækkun heittvatn 01.2015

Ef Hitaveita Seltjarnarness er borin saman við Orkuveitu Reykjavíkur þá er kostnaður fyrir notkunin á samskonar fyrirtæki um 1.297.782 kr. á ári og mismunurinn því 760.601 kr. á ári í heitu vatni.

Reynsla orkuráðgjafa MainManager er sú að umframnotkun heimila og fyrirtækja sé 20 til 60% af heitu vatni á ári, það er því enn meiri möguleiki hjá flestum fyrirtækjum landsins að snúa vörn í sókn og lækka hitunarkostnað sinn, þó verðskráin hækki, með einföldum og oft ódýrum aðgerðum.

 

MainManager á Nýsköpunartorgi í HR

Næst komandi helgi dagana 23-24. maí verður haldið nýsköpunartorg í Háskólanum í Reykjavík. Við hjá MainManager verðum með kynningu á orkustjórnun í fyrirtækjum með MainManager og sérfræðiráðgjöf til orkustjórnunar. Um er að ræða fagráðstefnu um starfsumhverfi, uppbyggingarferli, nýsköpunarfyrirtækja og sýningu þar sem fyrirtæki og stofnanir kynna árangur í nýsköpun. Nýsköpunartorgið er haldið í tengslum við 20 ára afmæli Samtaka iðnaðarins og 10 ára afmæli Tækniþróunarsjóðs, þá verður við í Orkudeild MainManager með bás og kynningu á orkustjórnun í litlum og meðalstórum fyrirtækjum.

Ráðstefnan hefst á föstudag kl. 8.45 - 17.00 og á laugardag frá kl. 11.00 - 17.00. Við hvetjum alla til að koma á básinn hjá okkur og kynna sér hvernig hægt er að nota MainManager til orkustjórnunar í fyrirtækjum og hjá sveitafélögum.

Kynningin okkar verður á föstudag í sal M105 kl. 10.10

Nýsköpunartorg

Lægri kostnaður með lágmarks fyrirhöfn

Greining á orkunotkun

Orkuvaktin býður fyrirtækjum greiningu á hagræðingarmöguleikum í raforkukaupum og heitavatnsnotkun.  Í flestum tilfellum er hagræðing möguleg og skilar arði strax á fyrsta ári.

Lækkun raforkukostnaðar um 5 - 15 %

Á landinu eru 6 raforkusalar og sem samtals hafa á þriðja tug taxta.  Einnig eru dreifiveitur með ýmsa taxta til að velja úr.  Orkuvaktin býr yfir helstu sérfræðingum landsins á þessu sviði og öflugum greiningarhugbúnaði til greiningar á gögnum frá veitufyrirtækjum.  Lækka má raforkukostnað um allt að 15%  með

  • Vali á töxtum sem best hentar fyrirtækinu
  • Samningum um bestu mögulegu afsláttarkjör á orku

Fagleg úttekt getur skilað verulegum sparnaði

Með faglegri úttekt eru þær aðgerðir til orkusparnaðar og lækkunar á orkukostnaði greindar sem skila fyrirtækinu arði.  Það er gert með

  • Greiningu á orkunotkun (e. energy audit).
  • Samanburði notkunar við viðmiðunarkúrfur (heitt vatn).
  • Greiningu og lágmörkun á orkusóun.
  • Arðsemismati aðgerða til orkusparnaðar.
  • Stillingum kerfa.
  • Samhæfingu notkunar og taxta (rafmagn).
  • Öðrum arðsömum aðgerðum sem við eiga hverju sinni.

Orkuvaktin leggur metnað sinn í að skila viðskiptavinum sínum ávallt ávinningi og þess vegna ræðst umfang greiningar af mögulegri hagræðingu.

Virkt eftirlit og aðhald tryggir að árangurinn haldist

Mikilvægt er að fylgja góðum árangri eftir með eftirliti og aðhaldi svo sá árangur sem náðst hefur haldist til frambúðar.  Ennfremur gefur aukin þekking á samhengi notkunar og kostnaðar tækifæri til enn frekari hagræðingar.  Orkuvaktin býður upp á fyrsta flokkst þjónustu á þessu sviði sem sniðin er að öllum stærðarflokkum fyrirtækja.  Markmiðið er sem fyrr lágmörkun kostnaðar og því er eftirlitsþörf endurmetin árlega.

Þjónusta fyrir fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög

Þar sem orka er ódýr á Íslandi miðað við það sem víðast gerist er kostnaður við þjónustu sem þessa ekki líklegur til að skila hagræðingu fyrir fyrirtæki sem nota litla orku.  Fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög sem nota orku fyrir yfir 2 - 3 milljónir á ári geta hinsvegar haft hag af þjónustu sem þessari.

ICEconsult Mörkinni 6 108 Reykjavík orkuvaktin(hjá)orkuvaktin.is Sími: 412 8600