Forgreining

Orkumál fyrirtækja og stofnana eru flókin og í flestum tilfellum er aðeins á færi sérfræðinga að svara spurningum á borð við:

  • Er raforkunotkun eðlileg?
  • Er heitavatnsnotkun eðlileg?
  • Er raforka keypt á hagstæðasta verði?
  • Hvernig nýti ég best orkuna?

Orkuvakt ICEconsult býr yfir öflugum verkfærum til greiningar á þeim gögnum sem fáanleg eru frá veitufyrirtækjum auk þess að búa yfir viðamiklum gagnagrunni yfir orkunotkun á Íslandi undanfarna áratugi.  Reynslan sýnir að flest fyrirtæki og stofnanir þar sem orkukostnaður skiptir milljónum á ári geta hagrætt í orkumálum sínum.

Hvað með kostnaðinn?

Eðlilega eru oft efasemdir um að aðgerðir í þessum efnum standi undir kostnaði.  Orkuvaktin byggir lifibrauð sitt á hagræðingu fyrir sína viðskiptavini og aðgerðir geta aðeins skilað hagræðingu ef þær eru arðsamar.  Ef ekki er hægt að sýna fram á arðsemi aðgerðar, kemur hún ekki til álita.  Þetta á að sjálfsögðu einnig við um allan kostnað við orkuráðgjöf og vöktunarþjónustu.

Við hvaða árangri má búast?

Það kemur flestum á óvart hve miklir hagræðingarmöguleikar eru til staðar en samkvæmt áratuga reynslu Orkuvaktarinnar er raunveruleikinn eftirfarandi:

  • Hjá 86% aðila hefur verið mögulegt að hagræða í innkaupum á raforku um allt að 15% af heildarkostnaði
  • Algengast er að sóun á heitu vatni sé á bilinu 20 - 60%
  • Með greiningu á raforkunotkun og innleiðingu hagræðinga má lækka rafmagnskostnað um allt að 10%

Hafðu samband við Orkuvaktina og við skoðum möguleikana á orkusparnaði.

ICEconsult Mörkinni 6 108 Reykjavík orkuvaktin(hjá)orkuvaktin.is Sími: 412 8600