Almennar orkugjaldskrár

Almennar orkugjaldskrár eru einfaldasta útfærsla á gjaldskrám þar sem greitt er fast verð á kílóvattstund auk fasts gjalds hjá dreifiveitum.  Kostnaður er því sem næst í beinu hlutfalli við orkunotkun.  Ef hagræða á í raforkukostnaði er eina leiðin að draga úr notkun.

Þessi gjaldskrá er hagstæðust fyrir heimili og fyrirtæki með litla raforkunotkun.

ICEconsult Mörkinni 6 108 Reykjavík orkuvaktin(hjá)orkuvaktin.is Sími: 412 8600